Τηλεφωνικά Κέντρα

Print

Οι λύσεις δικτύων IPμπορούν να προσφέρουν την αξιοπιστία, την ποιότητα συντήρησης και τις τιμές που απαιτούν οι πελάτες για τις εφαρμογές υπολογιστών και δεδομένων, αλλά καθώς όλο και περισσότερες  εταιρείες μεταβαίνουν στη χρήση επικοινωνιών που βασίζονται σε IP